domov | sitemap
Odvlhčovací systém Munters sa úpsešne používa pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, zatopenia, požiaru (vysušovanie po použití vody) a pod...

Odvlhčovací servis - sušenie stavieb...

Naša spoločnosť zabezpečuje okrem predaja aj prenájom odvlhčovačov vzduchu Munters s kapacitami 270 až 600 m3/h,ako aj servisné práce a stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou zariadení pri vysušovaní stavieb, podláh, izolácii ale aj hnuteľného majetku, napr. automobilov či strojných zariadení

Špeciálne metódy vysušovania dutých stavebných priestorov a podláh
Základom postupu vysušovania stavebných priestorov sú sorpčné odvlhčovače vzduchu Munters, ktoré produkujú suchý vzduch využiteľný na sušenie. Okrem nižšie uvedených aplikácií je ovlhčovačmi Munters možné odvlhčovať celé miestnosti, steny, výmurovky a pod. Pripojenie sa realizuje pomocou flexibilných potrubí.

Metóda vzduchového vankúša
Vhodná na sušenie kobercov a podlahových materiálov. Vlhký materiál je obalený resp. prikrytý fóliou, do ktorej je vháňaný suchý vzduch, ktorý po absorbovaní vlhkosti uniká okolo okrajov fólie. Toto vytvára obraz vzduchového vankúša. Výhodou tejto techniky je šetrné a hospodárne vysušovanie v krátkom čase.Sanácia dutín, tepelných a zvukových izolácií
Efektívnosť tejto metódy je výrazná najmä pri vysušovaní dutých priestorov napr.: v drevených, konštrukciách, tepelných a zvukových izoláciách, káblových a vodovodných podlahových kanáloch a pod. Špeciálne navŕtanými otvormi sa vzduch vháňa do vysušovaného priestoru a necháva s voľne cirkulovať. Hospodárnosť tejto metódy sa najviac prejavuje pri pri vysušovaní podlahových a strešných izolácií, pretože v tomto prípade nie je potrebné podlahy odstrániť a nahradiť.

Sanácia stavebných materiálov
Hospodárnosť vysušovacej metódy Munters sa výrazne prejavuje aj pri aplikáciách u starších stavebných materiálov: drevené nosníky, tepelné a zvukové izolácie, korok i kokosové vlákno. Pri ignorovaní tohoto problému hrozí riziko rastu plesní a hubovitých organizmov na nosných konštrukciách. Cieleným privádzaním suchého vzduchu je možné sa týmto škodám bezproblémovo, rýchlo a s nízkymi nákladmi vyhnúť. Rast plesní je eliminovaný pri rel. vlhkosti pod 60%. Priemerné hodnoty relatívnej vlhkosti sa počas roka u nás stabilne
pohybujú nad touto hodnotou.

Metódy vysošovania miestností

Uzavretý systém
vhodný pre väčšie alebo dostatočne tesné miesnosti.
Otvorený systém
vhodný pre menšie alebo nedostatočne tesné miesnosti.

Novinky

O spoločnosti Munters | Referencie | Typy | Aplikácie | Kontakt späť hore