domov | sitemap

O spoločnosti Munters

Prvým krokom k výrobe odvlhčovacích zariadení Munters vo vlastnej firme bol výskum, ktorý začal Carl Munters vo svojom laboratóriu aby vyvinul materiály a technológiu vhodnú na prenos tepla a vlhkosti. Výsledky jeho práce po zdokonalení slúžia ako východisko pre výrobu širokej palety výrobkov v súčasnosti.

Táto najefektívnejšia technológia odvlhčovania vzduchu je aj naďalej predmetom výskumu v laboratóriách firmy Munters, ktorej experti sa ďalej snažia o zdokonalenie materiálov na výrobu sorpčných rotorov. Musia pritom počítať s extrémnym tepelným a vlhkostným zaťažením, ktorému musia spomenuté materiály v procese regeneračného odvlhčovania odolávať.

Munters je dnes svetovým lídrom v oblasti regulácie vlhkosti, v oblasti odvlhčovania, zvlhčovania a chladenia a servisných službách pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm spôsobených vodou. Naši zákazníci sú zo všetkých oblastí priemyslu - najmä z energetiky, potravinárstva, farmaceutiky, armády, elektrotechnického priemyslu ....

Už viac ako 10 rokov je zástupcom spoločnosti Munters na Slovensku spoločnosť MARTINEX, ktorá si dokonale osvojila know-how Munters a má za sebou niekoľko stoviek aplikácií vo všetkých oblastiach hospodárstva.

Novinky

O spoločnosti Munters | Referencie | Typy | Aplikácie | Kontakt späť hore