domov | sitemap

Odvlhčovací servis Munters /THC MCS - fotogaléria v SR

Odvlhčovanie a vysušovanie stavieb a budov po zatopení a zatečení, havárie a poistné udalosti, ochrana proti tvorbe plesní a degradáci stavebných materiálov

Odvlhčovanie budov a stavieb po mokrých stavebných procesoch
typ Munters M 600


Odvlhčovanie a vysušovanie budov a stavieb po zatopení poruchy vodovodných potrubí a potrubí ÚK a TÚV
typ Munters M 600


Odvlhčovanie budov a stavieb vysušovanie podkladných betónov, betónových poterov
typ Munters M 600


Priemysel - vysušovanie častí technologických celkov uzavreté nádrže, výmurovky a kovové povrchy nádrží
typ Munters MS 4500


Odvlhčovanie a protikorozívna ochrana technologických zariadení, energetických - kotlov, kotol Justsen 10 MW
typ Munters MH 270


Odvlhčovanie a protikorozívna ochrana v energetike CCPP Siemens - napájanie TEKO/ Westinghouse
typ Munters MH 270


Odvlhčovanie a protikorozívna ochrana v energetike CCPP Siemens - kotol SES, časti kotla
typ Munters MH 270, M120 , M600


Odvlhčovanie a protikorozívna ochrana v energetike SES, časti kotla - ekonomizér EKO
typ Munters M600


Odvlhčovanie a protikorozívna ochrana v energetike SES, časti kotla - ekonomizér EKO
typ Munters M120, MH 270


Vysušovanie a konzervácia v strojárenstve ošetrenie obrobkov po zatopení, navlhnutí
typ Munters M120


Medzinárodný servis MCS / THC pre EU prenájom a služby odvlhčovania, chladenia a mrazenia


Odvlhčovanie rodinných domov, bytov vysušovanie a odvlhčovanie bytov a pivníc
typ HE 95


Odvlhčovanie rodinných domov, bytov vysušovanie a odvlhčovanie bytov a pivníc
typ M 120


Odvlhčovanie budov a stavieb vysušovanie interiérov, maliarske práce
typ Munters SIAL XRC 90

Novinky

O spoločnosti Munters | Referencie | Typy | Aplikácie | Kontakt späť hore