domov | sitemap

Odvlhčovanie vzduchu - fotogaléria aplikáciií v SR

Ochrana zariadení pred kondenzáciou, ochrana proti tvorbe plesní a protikorozívna ochrana

Ochrana archívov a knižníc pred vlhkosťou, ochrana proti vlhkosti a tvorbe plesní
typ Munters MG 90


Výroba procesného vzduchu pre potravinárske prevádzky ochrana hygroskopických substrátov - režim prevádzka
typ Munters MDU 20 000


Protikondenzačná , protiplesňová a protikorozívna a ochrana nádrží na rôzne produkty - za prevádzky, - režim stand by
typ Munters MSB 6500


Protikondenzačná a protiplesňová ochrana zariadení, ochrana hygroskopických substrátov pri dávkovaní , miešaní a balení za prevádzky - režim stand by
typ Munters MG 90, typ 2x MG90 + chladenie jdk


Protinámrazová ochrana výparníkov chladiacich zariadení, chladiacich a zmrazovacích tunelov, zabezpečenie akostných povrchov čokolády- režim prevádzka
typ Munters MX 2700 HB ( predchladič a dochladič )


Vysušovanie síl a ochrana hygroskopických substrátov - prevádzka a režim stand by
typ Munters M 120


Vysušovanie síl a ochrana hygroskopických substrátov - prevádzka a režim stand by
typ Munters M 120


Vysušovanie síl a ochrana hygroskopických substrátov - granulátu plastických hmôt za prevádzky - režim stand by
typ Munters MH 270


Vysušovanie a pneumatická doprava granulátu plastických hmôt / Arburg Thermolift
typ Munters MG 50/ MG 90


Protikondenzačná ochrana vstrekolisov a foriem výrobkov z plastických hmôt / PET
typ Munters MLT / Mold Dry s predchladičom


Výroba suchého vzduchu pre výrobu kovových fólií
typ Munters ML 690 Plus


Výroba procesného vzduchu pre potravinárske prevádzky ochrana hygroskopických substrátov – režim prevádzka
typ Munters MDU 1300


Výroba procesného vzduchu pre potravinárske prevádzky, výroba suchého vzduchu pre výrobné haly, procesný vzduch pre obaľovanie - pan coating – režim prevádzka
typ Munters MA 10 000


Výroba procesného vzduchu pre potravinárske prevádzky sorpčné sušenie polotovarov - režim prevádzka sušiarne – jednotka Munters
typ MLT 1400 Plus


Výroba procesného vzduchu pre potravinárske prevádzky, ochrana proti lepeniu - režim prevádzka
typ Munters MX 2100 S ( predchladič a dochladič )


Výroba procesného vzduchu pre farmeceutický priemysel, suchý vzduch pre tabletovacie lisy – režim prevádzka
typ Munters MED 3000


Protikorozívna a protikondenzačná ochrana spaľovacích, plynových turbín – režim stand by
typ Munters MLT 1400


Protikorozívna a protikondenzačná ochrana pre energetiku odsírenie Gawo
typ Munters MX 5000


Výroba suchého vzduchu pre energetiku ochrana zásobníkov stabilizátu popolčeka
typ Munters ML 1100


Protikorozívna a protikondenzačná ochrana energetických zariadení - generátor – režim stand by
typ Munters ML 180


Protikorozívna a protikondenzačná ochrana energetických zariadení – kotlov, parná a vodná strana – režim odstávka
typ Munters ML 17 , MLT 1400


Protikorozívna a protikondenzačná ochrana energetických zariadení - suché chladiče – režim odstávka
typ Munters MLT 1400


Protikorozívna a protikondenzačná ochrana energetických zariadení – kondenzátorov parných turbín - režim odstávka
typ Munters MX 2700 , ML 1350


Protikorozívna a protikondenzačná ochrana parných turbín - režim dlhodobej konzervácie VT/ST NT/Kondenzátor
typ Munters M 120 , ML 1100


Protinámrazová ochrana výparníkov chladiacich zariadení, chladiacich a mraziacich boxov, mraziarní a prevádzok, eliminácia infiltrácie vlhkého vzduchu – režim prevádzka
typ Munters Ice Dry 1400 , Ice Dry 800, MLT 800


Odvlhčovanie potravinárskych chladiarenských skladov, protikondenzačná a protiplesňová ochrana produktov, režim prevádzka, režim stand by – sklady vajec
typ Munters ML 1100


Vysušovanie potravinárskych produktov fluidné sušenie - režim prevádzka
typ Munters ML 690


Protikondenzačná, protiplesňová a protikorozívna ochrana zimných štadiónov a arén, eliminácia tvorby hmly, zvýšenie kvality povrchu ľadovej plochy
typ Munters MX 7600, MX 6200


Odvlhčovanie a protiplesňová ochrana exponátov múzeí a depozitárov , odvlhčovanie priestorov múzeí
typ Munters ML 270 + dochladič jdk
Protikondenzačná a protikorozívna ochrana v armádach dlhodobé uskladnenie bojovej techniky
typ Munters M120, MH 270


Protikondenzačná a protikorozívna ochrana civilných lietadiel, Fokker 70 - dlhodobá odstávka na letisku,
typ Munters M120


Protikondenzačná, protikorozívna ochrana zariadení a elektroniky priemyselných vodární
typ Munters MG 90


Protikondenzačná, protikorozívna ochrana zariadení a elektroniky domových vodární
typ Munters MG 90

Novinky

O spoločnosti Munters | Referencie | Typy | Aplikácie | Kontakt späť hore